Dự án tiêu biểu
11/1/2013 2:59:49 PM

TRACODI tổ chức thực hiện dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, là trung gian giúp khách hàng thực hiện mọi giao dịch liên quan nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài về và xuất hàng hóa đi các nước khác, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cạnh tranh nhất.